Zajímavosti

VODNÍKOBCI

V naší obci již po něko­lik let sedá­val na vrbě u mostu přes Popelk­ou na hořením kon­ci vyřezá­vaný dřevěný vod­ník z díl­ny Jose­fa Pánka, který poutal pozornost kolemj­doucích i kolem­je­doucích. Jak šel čas, tak také uzrálo rozhod­nutí vytvořit k potěše lidí vod­níka kamen­ného.

 

 V neděli dne 3.srpna 2003 došlo za účasti starostky, mno­ha sousedů, spolu­občanů a také výz­nam­ných osob­nos­tí ke slavnos­t­ní­mu odhalení sochy vod­níka. Tato byla vytesá­na z pískovce a zdobe­na pozla­cenými lemy. Slavnos­t­ní proslov pronesl pan Jaroslav Krček a starostka obce Marie Kynčlová.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.