Uzavření prodejny COOP od 18.6. – 30.6. z důvodu NEMOCI

Upo­zor­ňu­je­me obča­ny na uza­vře­ní pro­dej­ny COOP z důvo­du nemo­ci pro­da­va­ček.

Záro­veň bude uza­vře­na poš­tov­ní pře­páž­ka. Roz­voz pošty bude pro­bí­hat nor­mál­ně.

Uza­vře­no bude od 16.6. do 30.6.