Vzpomínka na Karla Gotta

Obec Nová Ves nad Popel­kou vyjá­d­ři­la tichou vzpo­mín­ku na památ­ku vel­ké­ho člo­vě­ka Kar­la Got­ta. K pie­tě se může­te při­po­jit zapá­le­ním svíč­ky u pan­ny Marie u obec­ní­ho úřa­du.

Přehrát