Jízdní řád v době uzavírky od 17.9.2020

VJR_555_201007VJR_585_200917 VJR_555_200917 L3_VJŘ cel­ko­vý_Arri­va-200917 NAD-VJŘ-Lomnic­ko-200917     

Od 17.9.2020 bude v Nové Vsi n. Pop. uza­vře­na sil.č. II/284 z důvo­du rekon­struk­ce mostu v blíz­kos­ti zastáv­ky Nová Ves n.Pop.,u Bičí­ků. V pří­lo­ze zasí­lám návrhy výlu­ko­vých jízd­ních řádů pro lin­ky 555 a 585. Bliž­ší infor­ma­ce jsou zve­řej­ně­ny na naši­ch webo­vých strán­kách: http://www.iidol.cz/aktuality/9177:pozor-uzavirka-nova-ves-npop.html