Koncert Táboranky na Klepandě

Decho­vá hudba TÁBORANKA ve spo­lu­prá­ci s SDH Nová Ves nad Popel­kou pořá­dá v nedě­li 24. čer­ven­ce na Kle­pan­dě od 14. hodin „ODPOLEDNETÁBORANKOU

Jsou zvá­ni všich­ni pří­z­niv­ci decho­vé hudba na letoš­ní 24. roč­ník