Mimořádná opatření Ministerstvo zdravotnictví

Mimo­řád­né­_opat­ře­ní_-_ma­lo­ob­chod­ní_­pro­dej_a_­pro­dej_slu­žeb­_v_­pro­vo­zov­nách Mimořádné_opatření_-_nařízení_k_vyčlenění_lůžek_v_krajích_a_hl._m._Praze Mimo­řád­né­_opat­ře­ní_-_ome­ze­ní_­po­hy­bu­_osob_s_­vý­jim­ka­mi Ukončení_mimořádného_opatření_ze_dne_30._3._2020_ke_kontaktním_místům_veřejné_správy_Czech_POINT