Zajímavosti

VODNÍKOBCI

V naší obci již po něko­lik let sedá­val na vrbě u mostu přes Popel­kou na hoře­ním kon­ci vyře­zá­va­ný dře­vě­ný vod­ník z díl­ny Jose­fa Pán­ka, kte­rý pou­tal pozor­nost kolemjdou­cích i kolemje­dou­cích. Jak šel čas, tak také uzrá­lo roz­hod­nu­tí vytvo­řit k potě­še lidí vod­ní­ka kamen­né­ho.

 

 V nedě­li dne 3.srpna 2003 došlo za účas­ti sta­rost­ky, mno­ha sou­se­dů, spo­lu­ob­ča­nů a také význam­ných osob­nos­tí ke slav­nost­ní­mu odha­le­ní sochy vod­ní­ka. Tato byla vyte­sá­na z pís­kov­ce a zdo­be­na pozla­ce­ný­mi lemy. Slav­nost­ní pro­slov pro­ne­sl pan Jaro­slav Krček a sta­rost­ka obce Marie Kyn­člo­vá.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.