Lomnické noviny

Lomnic­ké novi­ny vydá­va­né ing. Vlas­ti­mi­lem BAMBASEM z Lomni­ce nad Popel­kou

 

Člán­ky zasí­la­né do Lomnic­kých novin z Obec­ní­ho úřa­du v Nové Vsi a uve­řej­ně­né vyda­va­te­lem a zde s jeho sou­hla­sem:
Vydá­ní 2012/06

Vydá­ní 2012/05

Vydá­ní 2012/04

Vydá­ní 2012/03

Vydá­ní 2012/02

Vydá­ní 2012/01

Vydá­ní 2011/12

Vydá­ní 2011/11

Vydá­ní 2011/10

Vydá­ní 2011/09

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.