Zasedání

Plán zasedání zastupitelstva pro rok 2017

Zase­dá­ní zastu­pi­tel­stva obce Nová Ves nad Popel­kou se kona­jí pra­vi­del­ně ve čtvr­tek od 18 hodin dle násle­du­jí­cí­ho plá­nu:

23. úno­ra, čtvr­tek, od 18.00 hodin

27. dub­na, čtvr­tek, od 18.00 hodin

22. červ­na, čtvr­tek, od 18.00 hodin

31. srp­na, čtvr­tek, od 18.00 hodin

26. říj­na, čtvr­tek, od 18.00 hodin

7. pro­sin­ce, čtvr­tek, od 18.00 hodin

 

Mís­to: Vel­ká zase­da­cí síň Nová Ves nad Popel­kou

Změ­na zase­dá­ní vyhra­ze­na. Vždy bude včas ozná­me­na

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.