Zastupitelstvo

Přehled zastupitelů a kontakty

STAROSTA: Vla­di­mír Tomá­šek 724 180 478
481 675 173
MÍSTOSTAROSTA: Daniel Fišar 604 520 916
ZASTUPITELÉ: Ing. Crha Radek 725 521 526
Fen­drych Mar­tin 721 626 585
Fiša­ro­vá Jit­ka 602 360 571
Ing. Hron­ko­vá Ive­ta 739 923 065
Kyn­člo­vá Marie 777 879 384

SLOŽENÍ VÝBORŮ A KOMISÍ:

FINANČNÍ VÝBOR:
Před­se­da: Fiša­ro­vá Jit­ka
Čle­no­vé: Cer­ma­no­vá Dana
Tomáš­ko­vá Věra
Zike­šo­vá Jit­ka
KONTROLNÍ VÝBOR:
Před­se­da: Ing. Hron­ko­vá Ive­ta
Čle­no­vé: Ing. Mrha­lo­vá Ladi­sla­va
Mize­ro­vá Pavla
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU:
Před­se­da: Fen­drych Mar­tin
Čle­no­vé: Šev­ců Ondřej
Pokor­ný Josef
Fen­drych­o­vá Pavla
KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ:
Před­se­da: Kyn­člo­vá Marie
Čle­no­vé: Kyn­čl Luboš
Otma­ro­vá Jana
Ing. Kar­ba­no­vá Ive­ta
KOMISE SOCIÁLNÍ:
Před­se­da: Ing. Crha Radek
Čle­no­vé: Fajfro­vá Jaro­sla­va
Jan­do­vá Lud­mi­la
Mize­ro­vá Zdena

ZŘIZOVANÁ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:

Základ­ní a mateř­ská ško­la Nová Ves nad Popel­kou:
Sta­tu­tár­ní zástup­ce:  Mgr. Jan­do­vá Kate­ři­na Eme­ri­aud

DALŠÍ ŘÍZENÉ ORGANIZACE:

Sbor dob­ro­vol­ných hasi­čů
Veli­tel: Fišar Daniel 604 520 916
Sta­rosta:: Fen­drych Mar­tin 721 626 585
Obec­ní knihov­na Novot­ná Petra 777 847 635

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.