TJ Sokol

Vánoční Turnaj 28.12.2017
Dne 28.12.2017 pro­běhl v Nové Vsi n.P. tra­dič­ní Vánoč­ní tur­naj ve stol­ním teni­su, kte­ré­ho se zúčast­ni­lo 26 dětí. Nejdří­ve si mla­dí hrá­či zahrá­li ve čtyř­člen­ných sku­pin­kách o medai­le, diplo­my a slad­kos­ti a na závěr pro­běhl sou­boj o malý a vel­ký putov­ní pohár v obí­hač­ce. Z roč­ní­ho pro­půj­če­ní pohá­ru se mohou těšit Ště­pán Píro (vel­ký pohár) a Jonáš Vaněk (malý pohár).

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.