Přechodná úprava provozu

Stanovení přechodné úpravy provozu

(veřejná vyhláška)

Měst­ský úřad Semi­ly, odbor dopra­vy, sta­no­ví v Nové Vsi nad Popel­kou od 1.5.2016 do 31.7.2016 pře­chod­nou úpra­vu pro­vo­zu na pozem­ních komu­ni­ka­cích uži­tí doprav­ních zna­ček a zaří­ze­ní.

Podrob­nos­ti ke sta­no­ve­ní pře­chod­né úpra­vy pro­vo­zu

Pře­chod­né úpra­vy pro­vo­zu – zob­ra­ze­ní