Rodina Malých č.p. 15 na webu českého rozhlasu

Dob­rý novo­roč­ní den z Čes­ké­ho roz­hla­su Hra­dec Krá­lo­vé,

zde je odkaz na člá­nek se zvu­kem a se sním­ky, kte­rý je na roz­hla­so­vém webu a je věno­ván man­že­lům Malým z Nové Vsi nad Popel­kou.

https://hradec.rozhlas.cz/jana-mala-se-pohybuje-s-pomoci-francouzskych-holi-presto-s-laskou-vyrobila-uz-6665763