STRAKONICKÝ DUDÁK

Diva­del­ní spo­lek J. K. Tyl Lomni­ce nad Popel­kou sehra­je v sobo­tu 31. říj­na 2015 od 18 hod. v Kul­tur­ním domě v Nové Vsi nad Popel­kou diva­del­ní báchor­ku z čes­ké ves­ni­ce a dale­ké­ho svě­ta STRAKONICKÝ DUDÁK

Režie: Petr Ště­pán a Jaro­slav Krček

Hudba: Jaro­slav Krček

Hud­bu nahrál sou­bor Musi­ca Bohe­mi­ca
Bez­ba­ri­é­ro­vý vstup zajiš­těn!
Bar pod jeviš­těm ote­vřen!

 

Pla­kát a pro­gram před­sta­ve­ní