UPOZORNĚNÍ od 17.9.2020 do 12.12.2020 uzavírka komunikace II/284

Od 17 září 2020 do 12 pro­sin­ce 2020 bude úpl­ná uza­vír­ka komu­ni­ka­ce II/284 v Nové Vsi nad Popel­kou v důsled­ku rekon­struk­ce mostu ev.č. 284–009 u zastáv­ky auto­busu u Bičí­ků. Pro pěší bude mož­no chůze po pěši­ně za gará­že­mi k most­ku na cestu od Matoušů k mostu u Socho­rů. Objízd­ná tra­sa pro veš­ke­rá vozi­dla vede přes Syře­nov, Žďár a Lomni­ci nad Popel­kou.