Uzavření železničních přejezdů. Ploužnice od 1.6. do 6.6. Brodka od 6.6. do 11.6.

V době výlu­ky želez­nič­ní tra­ti Sta­rá Paka – Libuň budou pro veš­ke­rou dopra­vu uza­vře­ny želez­nič­ní pře­jezdy. Na Plouž­ni­ci od 1.6. 7,30 hod do 6.6. 20,00 hod 

V Brod­kách od 6.6. 7,30 hod do 11.6. 20,00 hod