Výsledky hlasování voleb do Evropského parlamentu obec Nová Ves nad Popelkou

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Liberecký kraj

Okres: Semily

Obec: Nová Ves nad Popelkou

Okrsky Voli­či
v sezna­mu
Vyda­né
obál­ky
Voleb­ní
účast v %
Ode­vzda­né
obál­ky
Plat­né
hla­sy
% plat­ných
hla­sů
cel­kem zpr. v %
1 1 100,00 534 199 37,27 199 198 99,50
Stra­na Plat­né hla­sy Předn.
hla­sy
čís­lo název cel­kem v %
1 Klub anga­žo­va­ných nestra­ní­ků 0 0,00
2 Libe­rál­ní ali­an­ce nez. obča­nů 0 0,00
3 SPD a Tri­ko­lo­ra 17 8,58 X
4 Mou­rek – poli­tic­ká stra­na 0 0,00
5 LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI 2 1,01 X
6 PRO – Jin­dři­cha Rajchla 4 2,02 X
7 Urza.cz: Nechce­me vaše hla­sy 2 1,01 X
8 Ref.o vstu­pu do EU bylo zman. 2 1,01 X
9 PŘÍSAHA a MOTORISTÉ 16 8,08 X
10 SEN 21 a Volt Čes­ko 1 0,50 X
11 Čes­ká repub­li­ka na 1. mís­tě! 0 0,00
12 Stra­na zele­ných 6 3,03 X
13 ČSSD 1 0,50 X
14 ANO 2011 41 20,70 X
15 ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR 1 0,50 X
Stra­na Plat­né hla­sy Předn.
hla­sy
čís­lo název cel­kem v %
16 ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY 0 0,00
17 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 41 20,70 X
18 REFERENDUM – Hlas Lidu 0 0,00
19 Svo­bod­ní 1 0,50 X
20 Soci­ál­ní demo­kra­cie 4 2,02 X
21 Sta­ros­to­vé a osobn. pro Evro­pu 26 13,13 X
22 HLAS 2 1,01 X
23 Čes­ká pirát­ská stra­na 15 7,57 X
24 PRO vystou­pe­ní z EU 1 0,50 X
25 Nový směr 0 0,00
26 STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS 11 5,55 X
27 DSZZA PRÁVA ZVÍŘAT 3 1,51 X
28 Vol­te Pr.Blok www.cibulka.net 1 0,50 X
29 SENIOŘI SOBĚ 0 0,00
30 Levi­ce 0 0,00