Zastupitelstvo

Přehled zastupitelů a kontakty

STAROSTA: TOMÁŠEK Vladimír 724 180 478
481 675 173
MÍSTOSTAROSTA: ČAPEK Jan 608 728 689
ZASTUPITELÉ: Ing. CRHA Radek 725 521 526
FIŠAROVÁ Jitka 602 360 571
FENDRYCH Petr 737 974 448
FENDRYCH Mar­t­in 721 626 585
FIŠAR Daniel 604 520 916

SLOŽENÍ VÝBORŮ A KOMISÍ:

FINANČNÍ VÝBOR:
Předseda: FIŠAROVÁ Jitka
Člen­ové: CERMANOVÁ Dana
 TOMÁŠKOVÁ Věra
KONTROLNÍ VÝBOR:
Předseda: FIŠAR Daniel
Člen­ové: TUREK Marcel
 FIŠAROVÁ Veronika,DiS.
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU:
Předseda: FENDRYCH Petr
Člen­ové: ŠOLC Miroslav
DRÁBEK Stanislav
FIŠAR Miloslav
FENDRYCH Jan
KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ:
Předseda: FENDRYCH Mar­t­in
Člen­ové: FENDRYCHOVÁ Marie
FENDRYCHOVÁ Pavla
PTÁČEK Jiří
KOMISE SOCIÁLNÍ:
Předseda: Ing. CRHA Radek
Člen­ové: KYNČLOVÁ Marie
JANDOVÁ Lud­mi­la
MIZEROVÁ Zde­na

ZŘIZOVANÁ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:

Zák­lad­ní a mateřská ško­la Nová Ves nad Popelk­ou:
Statutární zás­tupce: Mgr. JANDOVÁ Kateři­na

DALŠÍ ŘÍZENÉ ORGANIZACE:

Sbor dobro­vol­ných hasičů
Obec­ní kni­hov­na

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.