Zastupitelstvo

Přehled zastupitelů a kontakty

STAROSTA: TOMÁŠEK Vla­di­mír 724 180 478
481 675 173
MÍSTOSTAROSTA: ČAPEK Jan 608 728 689
ZASTUPITELÉ: Ing. CRHA Radek 725 521 526
FIŠAROVÁ Jit­ka 602 360 571
FENDRYCH Petr 737 974 448
FENDRYCH Mar­tin 721 626 585
FIŠAR Daniel 604 520 916

SLOŽENÍ VÝBORŮ A KOMISÍ:

FINANČNÍ VÝBOR:
Před­se­da: FIŠAROVÁ Jit­ka
Čle­no­vé: CERMANOVÁ Dana
 TOMÁŠKOVÁ Věra
KONTROLNÍ VÝBOR:
Před­se­da: FIŠAR Daniel
Čle­no­vé: TUREK Mar­cel
 FIŠAROVÁ Veronika,DiS.
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU:
Před­se­da: FENDRYCH Petr
Čle­no­vé: ŠOLC Miroslav
DRÁBEK Sta­ni­slav
FIŠAR Milo­slav
FENDRYCH Jan
KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ:
Před­se­da: FENDRYCH Mar­tin
Čle­no­vé: FENDRYCHOVÁ Marie
FENDRYCHOVÁ Pavla
PTÁČEK Jiří
KOMISE SOCIÁLNÍ:
Před­se­da: Ing. CRHA Radek
Čle­no­vé: KYNČLOVÁ Marie
JANDOVÁ Lud­mi­la
MIZEROVÁ Zdena

ZŘIZOVANÁ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:

Základ­ní a mateř­ská ško­la Nová Ves nad Popel­kou:
Sta­tu­tár­ní zástup­ce: Mgr. JANDOVÁ Kate­ři­na

DALŠÍ ŘÍZENÉ ORGANIZACE:

Sbor dob­ro­vol­ných hasi­čů
Obec­ní knihov­na

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.