Obecní úřad

Adre­sa: Nová Ves nad Popel­kou 244, 512 71 Nová Ves nad Popel­kou

Tel: +420 481 675 173

E-mail: ou@novavesnadpopelkou.cz

Po 08:00–11:30 12:30–17:00
St 08:00–11:30 12:30–17:00

Obec­ní úřad se nebrá­ní návštěvě obča­nů I MIMO ÚŘEDNÍ HODINY, ale NEMŮŽE zajis­tit stá­lou pří­tom­nost pra­cov­ní­ků.

 Nenašli jste, co jste hledali?

Napiš­te nám a my Vám co nej­rych­le­ji odpo­ví­me.

Ode­slá­ním for­mu­lá­ře sou­hla­sí­te se zása­da­mi osob­ních úda­jů. Více zde

Ode­slá­ním for­mu­lá­ře sou­hla­sí­te se zása­da­mi osob­ních úda­jů. Více zde

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID dato­vé schrán­ky: 28ya­n8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popel­kou
Kód kata­strál­ní­ho úze­mí: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popel­kou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodi­ny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodi­ny po tel. domluvě.