Povinně zveřejňované informace

Povin­ně zveře­jňo­vané infor­ma­ce podle vyh­lášky č. 442/2006, která stanoví struk­tu­ru infor­ma­cí zveře­jňo­vaných o povin­ném sub­jek­tu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svo­bod­ném přís­tupu k infor­ma­cím, ve znění pozdějších před­pisů.

 • Název
  • Obec Nová Ves nad Popelk­ou

 

 • Důvod a způ­sob založení
  • dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec­ní zřízení) ve znění pozdějších před­pisů

 

 

 • Kon­tak­t­ní spo­jení →
  • Obec­ní úřad Nová Ves nad Popelk­ou
   Nová Ves nad Popelk­ou čp. 244
   PSČ 512 71
   Tel.: 481 675 173
   Fax: 481 675 173
   Mobil: 724 180 478
   E-mail: ou@novavesnadpopelkou.cz

 

 • Úřed­ní hodiny
  • Po 08:00–11:30 12:30–17:00
  • St 08:00–11:30 12:30–17:00

 

 • Tele­fon­ní čís­la
  • Tel.: 481 675 173
  • Mobil: 724 180 478
  • Čís­la faxu
  • 481 675 173

 

 

 

 

 • Pří­pad­né plat­by lze poukázat
  • Bankovní spo­jení – Česká spořitel­na a.s. : 1263095309/0800 Možnost úhrady v hotovosti v úřadovně

 

 • IČO
  • 00275948

 

 • DIČ
  • CZ 00275948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám a my Vám co nejrych­le­ji odpovíme.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.