Červený kříž

Míst­ní skupina ČČK má 50 členů a jejich předsed­kyní je Dana Kře­pelková.

 
V min­u­losti spolu s SDH zajišťo­val sběr železného šro­tu v obci, pomáhal ČSŽ se sbírk­ou šat­st­va pro char­itu. Ani při human­itárních sbírkách pro povod­němi postiže­nou zem nezůstal stra­nou.

 
Yve­ta Knapová ved­la v ZŠ kroužek zák­ladů první pomo­ci. Děti se zúčast­ni­ly okres­ní soutěže, kdy vybo­jo­va­ly pěkné 5. mís­to.

 
Po dva roky 2002 –2003 pořá­dal svůj ples, čímž obo­hatil plesovou sezónu v Nové Vsi nad Popelk­ou.

ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.

ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelk­ou
Kód katas­trál­ního území: 15095738

Obec­ní úřad Nová ves nad popelk­ou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřed­ní hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřed­ní hodiny po tel. dom­lu­vě.