Maškarní bál a dětský karneval

Sbor dob­ro­vol­ných hasi­čů Nová Ves nad Popel­kou, Obec Nová Ves nad Popel­kou a ženy Nová Ves nad Popel­kou.

Pořá­da­jí „Dět­ský kar­ne­val‘‘ 4.3.2017 od 13,00

4.3. Večer od 20,00 pořá­dá Sbor dob­ro­vol­ných hasi­čů

Maškarní bál‘‘

Čeká na vás dob­rá kuchy­ně a boha­tá tom­bo­la