Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 30. března 2020

Mimo­řád­né­_opat­ře­ní_-_no­še­ní_ochran­ných_­pro­střed­ků_­dý­cha­cích_­cest Mimo­řád­né­_opat­ře­ní_-_pro­dlou­že­ní_­na­ří­ze­ní_ome­ze­né­ho_­pro­vo­zu­_OVM_a_­SO Mimo­řád­né­_opat­ře­ní_-_pro­dlou­že­ní_ome­ze­ní_­po­hy­bu­_osob Mimo­řád­né­_opat­ře­ní_-_pro­dlou­že­ní_­zá­ka­zu­_­ma­lo­ob­chod­ní­ho_­pro­de­je