Vánoční Turnaj 28.12.2017

Dne 28.12.2017 pro­běhl v Nové Vsi n.P. tra­dič­ní Vánoč­ní tur­naj ve stol­ním teni­su, kte­ré­ho se zúčast­ni­lo 26 dětí.

Nejdří­ve si mla­dí hrá­či zahrá­li ve čtyř­člen­ných sku­pin­kách o medai­le, diplo­my a slad­kos­ti a na závěr pro­běhl sou­boj o malý a vel­ký putov­ní pohár v obí­hač­ce.

Z roč­ní­ho pro­půj­če­ní pohá­ru se mohou těšit Ště­pán Píro (vel­ký pohár) a Jonáš Vaněk (malý pohár).

pře­hled  účas­ti naši­ch dětí (TJ Sokol Nová Ves n. Pop.) na okres­ních tur­na­jích na pod­zim 2017 (2x pro­běhl pří­mo v Nové Vsi n. Pop.).

1. OKRESNÍ PŘEBORY STARŠÍHO ŽACTVA V TURNOVĚ (19.11.2017)  

Účast­ní­ci a umís­tě­ní:   Marek Hodouš (7.),

Vla­di­mír Doš­kář (9.)

Ště­pán Píro (11.)

Lukáš Dra­šar (15.)

Jakub Otmar (25. )

Anna Pod­zim­ko­vá (3.)

Vik­to­rie Mize­ro­vá (6.)

Vik­to­rie Mize­ro­vá (6.)

čtyřhra:                        Anna Pod­zim­ko­vá  / Vik­to­rie Mize­ro­vá

Lukáš Dra­šar / Vla­di­mír Doš­kář (3.)

Marek Hodouš / Lukáš Dra­šar ( 5–8. )

čtyřhra smíš.:   Anna Pod­zim­ko­vá / Ště­pán Píro (3.)

Vik­to­rie Mize­ro­vá / Vla­di­mír Doš­kář (5–8.)

  1. OKRESNÍ PŘEBORY MLADŠÍHO ŽACTVA V NOVÉ VSI N.P. (02.12.2017)

 

Účast­ní­ci a umís­tě­ní:   Jakub Otmar (10.),

Ondřej Diviš (12.)

Jakub Šolc (14.)

Filip Mize­ra (16.)

Anna Pod­zim­ko­vá (4.)

Tere­za Pod­zim­ko­vá (9.)

Nela Haná­ko­vá (10.)

Tama­ra Zají­co­vá (13.)

čtyřhra:                        Anna Pod­zim­ko­vá  (2) (s hráč­kou Mar­ké­ta Hed­vi­čá­ko­vá Semi­ly)

Tere­za Pod­zim­ko­vá / Nela Haná­ko­vá (5–7.)

Tama­ra Zají­co­vá (5–7.) (s hráč­kou V. Pěnič­ko­vou ze Semil)

Jakub Otmar / Jakub Šolc (5 – 8. )

Ondřej Diviš / Filip Mize­ra (5–8.)

čtyřhra smíš.:   Anna Pod­zim­ko­vá / Jakub Otmar (5–8.)

  1. OKRESNÍ BODOVACÍ TURNAJ ŽACTVA V NOVÉ VSI N.POP. (08.12.2017)

 

Účast­ní­ci a umís­tě­ní:   Ště­pán Píro (5.)

                                          Vla­di­mír Doš­kář (6.)

Marek Hodouš (7.)

Jakub Otmar (19.)

Voj­tě­ch Hodouš (23.)

Anna Pod­zim­ko­vá (2.)

Eliš­ka Pod­zim­ko­vá (4.)

Vik­to­rie Mize­ro­vá (6.)